K.V. de Maaskanters

vrijdag 20 april 2018
Verslag bestuursvergadering

Kort verslag van de bestuursvergadering van 15 – 05 – 2014.

De volgende zaken zijn besproken:

 1. De veldcompetitie is zonder problemen verlopen tot nu toe. Ook is het steeds weer gelukt om scheidsrechters te vinden voor de thuiswedstrijden.
 2. Leden werven:
  * Het wordt steeds lastiger om de teams goed in te delen. Nieuwe leden zijn nodig.
  * Het plan is geopperd om in het begin van het nieuwe schooljaar een activiteit te organiseren voor de groepen 3 en 4 van de basisscholen.
  * Tijdens de boerendag zullen er promotieflyers uitgedeeld worden.
  * Als jullie nog gouden tips hebben om leden te werven: graag laten weten.
 3. De teams:
  Er is al hard gewerkt en veel nagedacht over de indeling van de teams voor het komende seizoen en een voorstel is opgestuurd naar het KNKV. Omdat er nog geen officiële toestemming is, hebben we dit nog niet met de teams gedeeld, maar zojuist zag ik dat Laura een mail heeft rondgestuurd met de voorlopige indeling. Houd er dus rekening mee dat er nog e.e.a. kan veranderen.
 4. Het bestuur:
  Dit bestaat uit 5 personen. Twee van hen gaan dit najaar stoppen. Veel mensen zijn inmiddels benaderd, maar tot nog toe denkt iedereen dat hij of zij niet geschikt is. Daarom is het handig om onderstaand profiel goed te lezen.

Profiel voor bestuursleden van De Maaskanters:

Je bent  een goed bestuurslid, of je kunt het in korte tijd worden als:

* Je 18 jaar of ouder bent.
* Je het erg druk hebt (je bent dan nl. goed in plannen en tijd indelen)
* Je denkt dat anderen het beter kunnen dan jij. (van dat idee helpen we je snel genoeg af)
* Je al een aantal taken voor de vereniging vervult. (die schuiven dan door naar anderen, wie weet willen de aftredende bestuursleden nog graag iets blijven doen,    anders vallen ze in een gat)
* Je het idee hebt dat het altijd zonder jou gelukt is, dus dat dat ook de komende jaren zo zal zijn. (ook dit klopt helaas niet… de situatie wordt ECHT NIJPEND want met een bestuur dat bestaat uit maar drie bestuursleden waarvan er twee alleen maar langs de lijn hebben gestaan en inhoudelijk weinig van de sport weten, kunnen we gewoon niet verder.)

*En verder: alle volwassen leden en ouders van jeugdleden die het belangrijk vinden dat KV de Maaskanters blijft wat ze is:
      - Een vereniging met bestaansrecht, die een belangrijke functie heeft in Well en omstreken.
      - Een vereniging waar we trots op zijn; steeds opnieuw horen we dat het klimaat sportief, sociaal en veilig is. Leden mogen zijn wie ze zijn; snel of wat langzamer, lenig of een beetje stijf, lang of kort, dik of dun, topscoorders en spelers die zonder te scoren zorgen dat er tijdens de wedstrijden een mooie prestatie geleverd wordt.

Kortom: een vereniging die niet weg te denken is in de Bommelerwaard

       5. Clubcampagnefonds van de Rabobank:

Hiervoor zijn de Maaskanters aangemeld. Vanaf 10 juni kunnen alle leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op een van de deelnemende verenigingen. Hier is een geldprijs aan verbonden. Binnenkort zullen we jullie via de mail vragen om zoveel mogelijk mensen te stimuleren, om op de Maaskanters te stemmen.

Een sportieve groet,

Het bestuur