K.V. de Maaskanters

vrijdag 20 april 2018
Nog meer belangrijk nieuws!

Het bestuur heeft vergaderd, hier vinden jullie het verslag.

Beste leden,

Hier weer een kort berichtje vanuit het bestuur.

De Maaskanters zijn weer heel sportief en vol goede moed begonnen aan het veldseizoen. Het bestuur wenst jullie verder een goed seizoen toe, met veel mooie wedstrijden. Vooral het B-team mag wel een keer extra in het zonnetje gezet worden, waarbij we de invallers niet vergeten! Met maar 7 vaste spelers zijn die invallers keihard nodig en we waarderen jullie inzet zeer. Na de zomervakantie is het helaas niet meer mogelijk om nog door te gaan als B-team. Hierover zijn de ouders ingelicht, we zijn nu bezig met het vormen van een C-team.

De talentenjacht was weer een succes, wel jammer dat er niet zoveel belangstelling was.

De voorbereidingen voor het schoolkorfbaltoernooi op 22 april zijn in volle gang. We draaien dit jaar een pilot met de groepen 3 en 4. Een aantal teams heeft zich opgegeven, maar we merken wel dat dit soort activiteiten toch meer leeft bij de wat oudere kinderen. Na afloop wordt er geëvalueerd en de kans is groot dat we volgend jaar teruggaan naar de hogere groepen.

Om alvast te noteren: 13 juni is het WK-open.

Er zijn ook dit seizoen weer enkele jeugdleden bijgekomen. We verwelkomen Jesse Quik bij de E en Loïs Kranenburg, welkom bij de B (straks: C).

Helaas nemen de senioren afscheid van Elise en het E-team moet straks verder zonder Stijn. Jammer, maar we bedanken jullie voor je sportieve inzet. En onthoud goed: als je spijt krijgt, mag je altijd terugkomen!

Tot slot vragen we jullie aandacht voor de volgende vacatures:

* Binnen het bestuur (z.s.m.):

o Penningmeester

* Trainers (m.i.v. het nieuwe veldseizoen):

o Ari-Jan Vink gaat stoppen als trainer van het B-team. Er ontstaat dus een vacature voor het C-team. (zie de teamindeling hierboven)

o Wim van den Oord gaat stoppen als trainer van de senioren.

We doen als bestuur een dringend beroep op u en jullie om serieus na te denken over een van bovenstaande vacatures. De vereniging is niet groot, dat is enerzijds een nadeel. Aan de andere kant is de betrokkenheid van de (ouders van) de leden van De Maaskanters altijd groot geweest, juist omdat we beseffen dat we elkaar in zo’n kleine club heel hard nodig hebben. Als bestuur hebben we er dan ook alle vertrouwen in, dat de lege plaatsen weer op tijd opgevuld zullen worden. Ari-Jan en Wim, superbedankt voor de tijd en de energie die jullie in KV De Maaskanters hebben gestoken!

Een sportieve groet,

Het bestuur