K.V. de Maaskanters

vrijdag 20 april 2018
Laatste vergadering van het bestuur

Het bestuur heeft weer een vergadering gehad, de laatste van dit jaar nog wel. Wil je weten wat er besproken is? Kijk snel verder!

Van de bestuurstafel.

Op dinsdag 8 december heeft het bestuur weer vergaderd.

We hebben de gangbare dingen besproken, zoals:

* De jaarlijkse Grote Maaskanters-Oliebollenactie wordt weer voorbereid. Louise gaat nieuwe pannen aanschaffen en het ziet er naar uit dat de bollen dit jaar alle andere en eerdere exemplaren ver gaan overtreffen in smaak!

o Wil je helpen? Welkom! Meld je aan bij Louise!

o En verder: kom, ruik, proef en help de club van de bollen af!

* Het zaalseizoen is in volle gang. Het heeft even geduurd, maar de info op de site is weer up-to-date. Excuus voor onduidelijkheid.

* Er zijn foto’s gemaakt van de leden voor de digitale wedstrijdformulieren.

o De soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend… de formulieren van de senioren zijn inmiddels al gedigitaliseerd, maar de jeugdteams mogen nog een paar maanden gebruik maken van het papieren boekje. De digitalisering gaat stap voor stap.

* We gaan in het nieuwe jaar weer een paar inspirerende trainingsavonden organiseren. Jullie horen de data nog.

Maar deze vergadering stond vooral in het teken van de grote onderhoudsbeurt van onze kantine. Op de oproep via de mail om dingen te noemen die je graag verbeterd / gerenoveerd wilt zien, kwamen ruim 0 reacties. Tijdens de ALV zijn wel enkele dingen genoemd, zoals het houtwerk dat op plekken rot is, de schilderbeurt die nodig is en het dubbel glas waar condens tussen zit, maar verder zijn jullie blijkbaar zeer tevreden over de kantine. Toch levert een een blik achter de schermen nog wel enkele aandachtspunten op, zoals de dakgoten, de douchekoppen, het tegelwerk in de damesdouches en nog een aantal dingen. Ook buiten moet er e.e.a. opgeknapt worden. Onze voorzitter gaat alles inventariseren en we houden jullie op de hoogte van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.

Als bestuur realiseren we ons opnieuw dat we afhankelijk zijn van jullie inzet. Iedereen die zich in de afgelopen periode heeft ingezet voor de vereniging: heel hartelijk bedankt. Het trainen van de teams, maar ook het trouw naar de training komen, het fluiten, het coachen, het rijden, het aanmoedigen van de spelers, het meehelpen met acties, het is allemaal even waardevol.

Alvast fijne feestdagen toegewenst, als het volgende verslagje verschijnt, schrijven we 2016.

Een sportieve groet,

Het bestuur