K.V. de Maaskanters

vrijdag 20 april 2018
Belangrijk nieuws van het bestuur

Het bestuur heeft dinsdag 10 november vergaderd. Voor het verslag, lees  snel verder.


Van de bestuurstafel

Bestuursvergadering van 10 november 2015

Tijdens de vergadering kwamen de standaard-onderwerpen aan de orde, zoals: trainers, coaches, competitie, acties enz. enz.

De senioren werden in de najaarscompetitie kampioen en werden na de wedstrijd getrakteerd op taart. Dat was een leuke verrassing.

Even later kwamen we voor een minder leuke verrassing te staan: de bardienstmedewerker sloeg alarm toen ze haar hand brandde aan de verwarmingsketel. Deze was loeiheet en dat klopte niet. Het apparaat blijkt aan vervanging toe te zijn, dat is geen kleinigheid.

Maar er is ook goed nieuws te melden. Geertrude gaf vorig jaar aan, haar taak als penningmeester neer te willen leggen. Heel jammer, maar we respecteren deze beslissing. Ondanks een aantal oproepen via de mail en op de website, was er tijdens de ALV nog geen bevredigende oplossing gevonden. Maar meteen na de jaarvergadering heeft Wim aangeboden, deze taak over te willen nemen en was vanavond voor het eerst bij de bestuursvergadering. Geertrude zal in de loop van dit seizoen haar taken aan Wim overdragen. Dat betekent dus dat we afscheid gaan nemen van Geertrude als bestuurslid en we hebben vanavond Wim verwelkomd in het bestuur. Geertrude, we bedanken je bij dezen voor het vele werk dat je voor de vereniging gedaan hebt, maar dat doen we op een ander tijdstip nog eens dunnetjes over. Jouw inzet was groot en je hebt het 8 jaar gedaan. Alleen al het heen en weer reizen uit Utrecht heeft je uren gekost en dan hebben we het nog niet eens over de inhoud van jouw werk als penningmeester… je bent dus zomaar niet van ons afJ.

Wim, we zijn als bestuur bijzonder blij dat je Geertrude wilt vervangen. We hopen op een goede samenwerking en hebben er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen.

Zoals in de mail vermeld staat, gaan we 10 december weer vergaderen. Deze vergadering zal in het teken staan van de ‘kantine-opknapbeurt’. Laat dus van je horen, alle opbouwende ideeën zijn welkom.

Behalve investeringen in het clubgebouw, hebben we het ook gehad over de meer persoonlijke kant van de zaak, zoals het organiseren van korfbalclinics, aantrekkelijk(er) maken van het lidmaatschap enz. Hierover de volgende keer meer.

Een sportieve groet van het bestuur.